Kalender

April 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

Heeft u nieuws of wilt u iets kenbaar maken aan de gilden

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Voor eerdere mededelingen zie rubriek: Archief mededelingen
Voor jaarverslagen van Kring en Gilden zie rubriek: Jaarverslagen
Adressen bestand Kring Peelland: 0.Adressen.Kring.Peelland.pdf
   dd. 25 maart 2019
Voor activiteiten zie rubriek: Kalender

 

Aanpassingen in de Rubrieken:

19 apr  Geweerschieten:  Uitslag kringwedstrijd Lierop 14 april
3 april  Geweerschieten:  Uitslag Senioren april 2019
28 mrt  Bestuur: Toevoeging besluitenlijst

12 mrt  Vendelen: Notulen jaarvergadering 2019

==========================================================================

 

Logo.federatie NBFS.1Enquete Hoofdliedendag NBFS

De hoofdliedendag moet in een nieuw jasje. Help je ons mee door enkele vragen te beantwoorden. Graag ingevuld retour zenden vóór 10 mei a.s. naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Enquete: hoofdliedenoverleg_4_april_2019.pdf

  19-apr 

 

Logo.federatie NBFS.1Inschrijven voor NBFS-toernooi VTBS

Op 15 september 2019 organiseert het gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde,samen met de NBFS, het jaarlijkse federatieve VTBS-toernooi.Graag nodigen wij alle Vendeliers, Tamboers, Bazuinblazers en Standaardruiters uitom deel te nemen aan dit toernooi.

Inschrijven is mogelijk van 15 april tot 15 juni. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer ofgroep deelnemers.
U kunt de inschrijfformulieren downloaden via onze website www.gildesintsebastiaan.nl.
De volledig ingevulde formulieren stuurt u naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook de formulieren met de te spelen marsen voor de tamboers en bazuinblazers.
Als u de formulieren liever per post instuurt kan dat naar: M. v Woerkum Richelpad 295094 GL Lage Mierde.

Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden voor 1 juli 2019 naar het rekeningnummer:NL60 RABO 0126 6063 82 t.n.v. Gilde Sint Sebastiaan.

Alle wedstrijden vinden plaats op het evenemententerrein “Dorpsakker”aan Broekkant 13 in 5094 GA Lage Mierde.Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website of via een bericht naar bovenstaande-mail adres.Wij hopen u allen te mogen begroeten op het VTBS-toernooi op 15 september,als deelnemer, begeleider of als supporter. We verwachten spannende wedstrijden en na afloop in een ontspannensfeer te kunnen verbroederen.

Inschrijfformulier: Inschrijfformulieren_VTBS_2019.pdf

  19-apr 

 

Schieten om de Laarbeek Koning

Op zondag 28 april 2019 vindt het Laarbeeks- Koningschieten plaats op het schietterrein ’t Wipke, Zwinkelweg 6 te Beek en Donk. Dit jaar wordt dit evenement georganiseerd door de gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.
De deelnemende Laarbeekse gilden zijn St. Antoniusgilde Beek, St. Leonardusgilde Donk, St. Margarethagilde en O.L.Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel en het St. Servatiusgilde uit Lieshout.
Nadere informatie zie nieuwsbrief: Uitnodiging_Laarbeekskoningschieten_2019.pdf

  19-apr 

  

Jubilarissen bij gilde sint Joris Someren

Op zondag 28 april huldigt het gilde hun jubilarissen tijdens de patroonsdag.

60 jaar lid: Sjef Hurmans en Rinie van Doorn
50 jaar lid: Ton Crooijmans en Marius Looijmans
40 jaar lid: Harrie Vestjens
25 jaar lid: Toon Bergh en Jeroen Bergh

Het gilde biedt hen een receptie aan. Deze is op zondag 28 april 2019 van 15:00 tot 17:00 uur in de Jorisveste aan de Einhoutsestraat 14 in Someren.

  19-apr 

  

Christ Janssen overleden

Op dinsdag 16 april is op 76 jarige leeftijd gildebroeder Christ Janssen overleden. Christ was ruim 20 jaar lid van het St.-Jorisgilde Deurne, waarvan 12 jaar bestuurslid en 4 jaar als hoofdman. Hij was Koning van 1999 tot 2001.

De gebedsdienst met gildeëer is op zaterdag 20 april om 10:30 uur in de St.-Willibrorduskerk te Deurne. De bijeenkomst voor gildeleden is om 09.30 uur in de soos “Asteffekan” aan de Visser 27 in Deurne.

  19-apr 

 

Leo de Wit overleden

Donderdag 11 april is gildebroeder Leo de Wit van het gilde st. antonius-abt Deurne op 76 jarige leeftijd overleden. Leo was bijna 60 jaar lid van het gilde. Dinsdag 16 april is Leo, zoals hij dat wenste met alle gildeëer, begraven in het bijzijn van vele gildebroeders.

  18-apr 

 

IMG 0580.1 Bert Vorstenbosch bejaarden koning 2019
 
Woensdag 3 april werd op het schietterrein van gilde sint Lambertus Someren-Eind geschoten om de "bejaarden koning" van Kring Peelland.IMG 0574.1 Aan dit schieten mogen alle gildeleden van Kring Peelland deelnemen, die 60 jaar of ouder zijn. Voorgaande jaren mochten alleen de leden van de seniorenclub deelnemen.
 
Nu is de wedstrijd opengesteld voor alle leden van de kring.
De geweerschietcommissie heeft hiervoor een trofee laten IMG 0579.1maken. Het is een wisseltrofee, die elk jaar doorgegeven wordt. Aan de achterzijde worden de namen van de koningen ingegraveerd.
 
 
Uiteindelijk was Bert Vorstenbosch van het gilde sint Servatius Lieshout de gelukkige, die het laatste stukje van de vogel na 2 volle ronden naar beneden haalde. Aan het schieten namen zo'n 25 gildebroeders en zusters deel.
 
Kampioen bejaarden werd Thjeu Knapen van het gilde sint Lambertus Someren-Eind.
 

  3-apr 

 

  

  Nieuwsbrief Gildetrom

2019.03.maart.pdf

  2-apr 

 

Van de Bestuurstafel

* Afgelopen jaarvergadering van de kring op 23 maart is Henk de Hair met algehele stemmen weer tot voorzitter van Kring Peelland verkozen. Hij gaf aan dat dit zijn laatste termijn wordt als voorzitter. We moeten de komende drie jaar op zoek naar een gepaste opvolger, wat niet eenvoudig zal zijn om in de voetsporen van Henk te stappen.

Henry van Nuenen* Maarten Janssen werd eveneens met algehele stemmen herkozen. Henry van Nuenen kon zich niet langer herkiesbaar stellen en trad uit het bestuur van de kring. Voor zijn inzet werd Henry onderscheiden met een speld “lid van Verdienste” algemene zaken van Kring Peelland.

* Peter van Otterdijk werd door de vergadering met algehele stemmen gekozen als zijn opvolger. Peter is ook penningmeester van de Kring geworden. Doordat Peter nu lid is geworden van het kringbestuur zullen zijn andere functies alsmede de functies van de andere bestuursleden herschikt moeten worden.
Doordat Peter tevens webmaster is, zal regelmatig een dergelijk artikel “van de bestuurstafel” worden gepubliceerd.

Tijdens de jaarvergadering had de kringvoorzitter mededelingen en riep hij op voor aandacht:

* Kringdag in 2023 en 2025. Hier zijn nog geen kandidaten voor. Oproep aan de gilden voor organiseren van een kringdag.

* Vacatures. Het kringbestuur is nog steeds onderbezet. Tevens zal volgend jaar Frans van der Burgt aftreden en hiervoor is nog geen opvolger. De SAT-commissie is aan het verouderen en onlangs is weer een lid weggevallen en raken zij onderbezet. Jan Rovers (geweerschieten) en Geert-Jan van Rixtel (trom en bazuinblaas) hebben aangegeven, dat zij hun laatste termijn zijn ingegaan.

* Jeugdcommissie. Deze kampt al langer met leden en ondersteuning. Voor het uitvoeren van ideeën voor de jeugd vragen zij vooral hulp om een programma voor de jeugd tijdens kringdagen. Het mogen gerust oudere en op leeftijd zijnde gildebroeders en zusters zijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Gildetrom. Ook zijn we op zoek naar een correspondent voor Kring Peelland om om de artikelen van de Peellandse gilden in de gildetrom te krijgen. Als we geen correspondent meer hebben is het niet meer zeker of de artikelen in de gildetrom komen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Grote-Gilde Processie Ommel. Drie gilden en 4 delegaties van gilden hebben zich gemeld voor de processie op zondag 19 mei in Ommel. Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* NBFS-toernooi TBVS. In 2020 wordt dit georganiseerd door het gilde st. Servatius Lieshout. Hat zal gehouden worden op zondag 20 september 2020.

* Pastor Paul Janssen had een betoog over “Gilden en Kerk”. 
Betoog: 190322_Gilde_en_kerk_2019.pdf

* Peter van Otterdijk deed een oproep aan de gilden voor aandacht aan de “AVG”. 
Betoog: 20190323_AVG_Kring_Peelland.pdf

* Vendelcommissie. Oproep om de enquête over het vendelen alsnog in te vullen en op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Trom en bazuinblaas commissie. In oktober 2019 start weer een cursus instructeur trommen en bij animo ook bazuinblazen.

* Het Kringbestuur heeft in opvolging van het vernieuwde Huishoudelijk rerglement een besluitenlijst opgesteld. Hierin zijn opgenomen de nu nog actuele besluiten na 1 januari 2012. Deze lijst is altijd te raadplegen onder de rubriek <Bestuur> 
Besluitenlijst_Kring_Peelland_03-2019.pdf

  28-mrt 

 

  Jaarverslag 2018 Kring Peelland

Het jaarverslag van Kring Peelland zoals is opgesteld door het Kringbestuur, Kringcommissies en organisatie Kringdag 2018.Veel leesplezier. Jaarverslag.Kring.Peelland.2018.pdf 

  19-mrt 

 

Frits Verhoeven Lid van Verdienste

Frits VerhoevenTijdens de jaarvergadering werd Frits Verhoeven van het gilde st. Joris Gemert onderscheiden met de speld “Lid van Verdienste” standaardrijden. Voor de Kring en met name het standaardrijden was Frits 24 jaar lid van commissie standaardrijden van 1994 tot 2018, waarvan 20 jaar voorzitter. Nu is hij nog steeds jurylid voor het standaardrijden.

Voor zijn gilde was Frits standaardruiter van 1966 tot 1971 en van 1973 tot 2007  in totaal 39 jaar. Van 1971 tot 1973 was hij koning en kon daarom niet de ruiter zijn van het gilde en hij was ook nog 17 jaar voorzitter van het gilde.

  28-mrt